Een plattegrond van de macht 2011

 24.00

Boek in goede staat.

Politiek regelt het maatschappelijk verkeer. In de samenleving bestaan heel wat verschillende behoeften, belangen en doelen. Omdat de middelen beperkt zijn, maar ook omdat er uiteenlopende visies bestaan over hoe we onze samenleving moeten organiseren, ontstaan er discussies en conflicten. Die worden doorgaans via samenwerking in allerlei gespecialiseerde instellingen en met bijzondere spelregels geregeld. In Een plattegrond van de macht leren we die kennen en houden we die tegen het licht. Politiek opent heel wat boeiende vragen, zoals: Wat is politiek eigenlijk? Wat is politicologie? Politiek handelen wordt vaak gedreven door ideologie: wat is ideologie eigenlijk en hoe verschilt dat van politieke theorie? Niet enkel ideologie is van tel in de politiek, macht mag het cruciale bestanddeel van politiek genoemd worden. Wat is macht precies? België is een relatief elitair politiek stelsel, waar veel macht in weinig handen zit: welke vragen kunnen we ons stellen over politieke elites? Heeft de massa een rol te spelen in de politieke besluitvorming? Wat zijn en doen politieke partijen? Hoe werken parlementen en regeringen? Dat doen ze bij ons in een ‘democratische’ context, maar wanneer is er echt sprake van democratie? Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Welke soort verkiezingen hebben wij en wat zijn daar de specifieke kenmerken van? Wat is de betekenis van de EU? En de invloed van de internationale politiek? In veertien hoofdstukken behandelen we deze en vele andere vragen. Ze belichten kernbegrippen en -processen, de voornaamste politieke actoren en instellingen, en ze geven aan welke wetenschappelijke en andere vragen we er ons over kunnen stellen. Dit inleidende handboek vormt een eerste kennismaking met politiek en met het denken en de taal van de politicologie. Het is geschreven voor studenten, maar ook voor al wie geïnteresseerd is in politiek. Het levert basiskennis en helpt de lezer ook fundamentele en wetenschappelijke vragen te stellen. Dit boek wil de lezer vooral kennis en inzichten aanreiken om zelf kritisch na te denken over politiek en samenleving.

1 op voorraad

Categorie: