DE NIEUWE SOCIALE KWESTIE

 13.00

Boek in perfecte staat. zeer mooi in aangeduid.

De nieuwe sociale kwestie vindt haar oorsprong in de kringloop die hogere scholing omzet in een efficiëntere organisatie en economie. Zij komt tot uiting in de druk op het bestaande stelsel van sociale zekerheid en op de instellingen van de welvaartsstaat. De instellingen van de huidige welvaartsstaat lijken niet meer bij machte om onder die omstandigheden de armoede te beperken. De ontwikkelingen vreten aan de waardigheid van de individuen via de uitsluiting van de laaggeschoolden. De kans is groot dat laag- en hooggeschoolden als politieke tegenstanders tegen elkaar komen te staan. Hierdoor vermindert de kans op een solidaire, tolerante, democratische aanpak van de nieuwe sociale kwestie. De kennismaatschappij heeft een nieuw model van sociale bescherming nodig, maar moet dat zoeken onder zeer moeilijke en nog slecht gekende omstandigheden.

Uit de inhoud:
De nieuwe sociale kwestie: begripsverduidelijking en hypothesevorming – Economische marginalisering van de laaggeschoolden – Culturele en politieke gevolgen van de nieuwe sociale kwestie – Sociaal-culturele constructie van onderscheiden werelden – Sociale zorg als nieuw sociaal risico – Inkomen van de oudere bevolking: einde van de gouden tijden? – Benedenverdieping van de wereld. Socio-economische gevolgen van de taalkundige globalisering – Sociaal beleid en globalisering – Verafhankelijking en de actieve welvaartstaat.

Over de auteur(s):
Bea Cantillon doceert aan de Universiteit Antwerpen. Marc Elchardus is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Pierre Pestieau aan de Université de Liège en Philippe Van Parijs aan de Université Catholique de Louvain.

1 op voorraad

Categorie: