Schreeuw van katelijn, de

 9.00

Boek in zeer goede staat.

Sterke vrouwen in een onrustige tijd
De schreeuw van Katelijn
Maria Jacques
15 juni 1543. Op de Grote Markt van Leuven worden Antonia van Roesmaele en Katelijn Metsys veroordeeld ‘tot den put’. Levend begraven om hun geloof in de nieuwe leer van Luther. Hun wrede dood wordt snel vergeten. Gewist uit het collectieve geheugen van de stad.
Meer dan vierhonderd jaar later wandelt Mia Vanhoof door haar geliefde Leuven. Op de Grote Markt lijken stemmen uit een ver verleden haar aan te spreken. Stemmen die getuigen van foltering en vernedering. Zorgen, onderdrukking en verdriet. Mia gaat op zoek naar de vrouwen achter de stemmen, naar hun verhaal. Tegelijkertijd maakt ze schoon schip met haar eigen verleden.
Met veel inlevingsvermogen schetst Maria Jacques het persoonlijke en emotionele leven van drie sterke vrouwen. In de onrustige, door godsdiensttwisten en pest geteisterde zestiende eeuw. In een tijd waar vrouwen verdoemd waren tot ja-knikken. Een prachtige historische evocatie met psychologisch knap uitgetekende personages.
M ARIA J ACQUES (Kessel-Lo, 1928) was hoofdredactrice van het maandblad Vrouw en Wereld. Ze schreef heel wat succesrijke jeugdboeken, reisverhalen en romans. Haar roman De vrouwen van het hof, die uitgroeide uit tot een bestseller, speelde zich eveneens af in het historische Leuven.
Gebonden met stofwikkel – ca. 228 p.
Formaat: 14,5 x 22 cm
NUGI 300
SISO 851
Verschijnt in januari 2001
Prijs: 795 fr.
ISBN 90 6306 430 6

Uitverkocht

Categorie: