OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID VOOR OPTREDEN

 94.00

Bestaat uit twee delen. zeer zeldzaam. Boeken in goede staat, wel wat gebruikssporen.

In deze uitgave wordt allereerst een onderscheid gemaakt tussen de eigenlijke rechterlijke beslissingen en de andere ambtshandelingen van de rechter en tussen het optreden van de rechter en het openbaar ministerie. Vervolgens wordt de rechtsleer besproken, de houding van de rechter tegenover de aansprakelijkheid van de Staat voor het optreden van de rechterlijke macht, enkele wettelijke regelingen voor schadevergoeding, de persoonlijke aansprakelijkheid van de rechterlijke macht op civielrechtelijk, strafrechtelijk en processueel vlak. Bovendien volgt een vergelijkend overzicht van de situatie in Engeland, Nederland, Frankrijk, West-Duitsland en Italië. Tenslotte wordt het positief recht terzake kritisch besproken en beoordeeld.

1 op voorraad

Categorie: