Hygiëne in het ziekenhuis

 5.00

Boek in prima staat. er is wel in aangeduid, kan helpen bij de studies.

Meer dan vijf procent van de ziekenhuispatiënten loopt tijdens hun opname een bijkomende infectie op. Infectiepreventie is dan ook een basiskenmerk van professionele zorgverlening. Om besmettingen te voorkomen is een goed inzicht in alle mogelijke bronnen en overdrachtswegen noodzakelijk. Alleen zo kan men preventieve maatregelen uitwerken en ziekenhuisinfecties tot een minimum beperken. In dit handboek worden zowel voor de basiszorg als voor de gespecialiseerde verpleegtechnische handelingen alle aspecten van infectiepreventie duidelijk uiteengezet en toegelicht op basis van de meest recente inzichten. Volgende onderwerpen worden hierbij uitgebreid behandeld: ziekenhuishygiëne; ziekenhuisinfecties; handhygiëne; reiniging, ontsmetting en sterilisatie van oppervlakken, materiaal, instrumenten en levende weefsels; isolatiemaatregelen; urineweginfecties; wondinfecties; bloedbaaninfecties; luchtweginfecties; voeding; linnen; afvalverwijdering; registratie van ziekenhuisinfecties en FONA; veiligheids- en gezondheidsdiensten in ziekenhuizen. Bij elk onderwerp worden de verschillende aspecten van kwaliteitszorg besproken, zoals geschikte materiële voorzieningen, procesbewaking en resultaatopvolging.De didactische opbouw maakt deze uitgave uitermate geschikt als handboek voor de volledige opleiding verpleegkunde. Bovendien is het een nuttig naslagwerk voor elke medische en paramedische hulpverlener.Deze herwerkte uitgave houdt rekening met de nieuwe standpunten in de literatuur en de implicaties hiervan voor de praktijkvoering. Ze worden geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken.

Uitverkocht

Categorie: