Cahiers welzijnsgids recht op recht

 14.00

Boek in perfecte staat.

Hoe wordt sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in de praktijk georganiseerd en waar zijn verbeteringen mogelijk?

Onze samenleving kent rechtsregels in de meest uiteenlopende domeinen. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening kwamen tot stand om mensen te informeren, te adviseren en desgevallend ook rechtstreeks te begeleiden wanneer ze een procedure doorlopen. Naast hun rol binnen het domein van justitie zelf, bewijzen deze vormen van juridische dienstverlening ook hun nut in de sectoren van welzijn, jongeren, gezondheid, tewerkstelling, wonen, vreemdelingen en verbruikers.

In dit cahier worden eerst de algemene ontwikkelingen in de sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in Vlaanderen geschetst: ze worden geduid vanuit de ruimere rechtshulpproblematiek in historisch en vergelijkend perspectief. Daarna wordt beschreven hoe sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in de praktijk georganiseerd zijn en te werk gaan, met daarbij de nodige aandacht voor mogelijke verbeteringen om justitie in het algemeen voor de burger toegankelijker te maken.

Dit boek is verschenen in de reeks Cahier Welzijnsgids.

1 op voorraad

Categorie: